Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Államilag engedélyezett képzések

 

Mit kínálunk

Közbeszerzés A-tól - Z-ig I. szint - ALAPOZÓ

 

Alapozó képzés kezdőknek és ismételni vágyóknak

(24 órás)

Háromnapos alapozó képzésünk célja, hogy a közbeszerzéssel most ismerkedők számára világos, áttekinthető, rendszerezett információkat nyújtson a szerteágazó és összetett közbeszerzési szabályrendszer alapjait illetően. A kurzus biztos alapokat nyújt a közbeszerzések legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

 • a legfontosabb jogszabályokban, a közbeszerzés alapintézményeiben;
 • a közbeszerzési alapkérdésekben, mint az értékhatárok, a beszerzés tárgyai, a közbeszerzések szereplői;
 • a közbeszerzések legfontosabb eljárásfajtáiban;
 • az eljárások felépítése tekintetében;
 • az ajánlatkérők és az ajánlattevők legfontosabb tennivalói kapcsán.

 

Alapozó, haladó és gyakorló kurzusaink szorosan egymásra épülnek.  A három kurzus együttesen alapos áttekintést ad a legfontosabb közbeszerzési ismeretek vonatkozásában.

Az alapozó kurzusunkat eredményesen elvégző hallgatók képesek lesznek eligazodni az elsődleges közbeszerzési kérdésekben. Alapozó – majd arra épülő haladó és gyakorló – képzésünk ötletét a megszűnt OKJ rendszerben megszerezhető közbeszerzési referensképzés adta.

Az alapozó képzésünk elvégzésének eredményeképpen a hallgatók megismerkednek a közbeszerzések alapfogalmaival, megismerik a közbeszerzési eljárások felépítését, főbb csomópontjait, képet kapnak a jogszabályi környezetről és képessé válnak arra, hogy a közbeszerzési szabályok alapvető alkalmazási kötelezettségét érintő kérdéseik tekintetében eligazodjanak a szabályozók rengetegében.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • a közbeszerzések terén már bizonyos jártassággal rendelkező, tapasztalattal bíró ügyintézők számára, akik szeretnék rendszerezni, elmélyíteni ismereteiket;
 • korábban közbeszerzési szakképesítést szerzett vagy más közbeszerzési képzésen résztvevő, a gyakorlatból kiesett szakembereknek;
 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként kívánnak bekapcsolódni a közbeszerzésekbe;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során érintőlegesen – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a közbeszerzési kiírások egy fontos szeletének, a műszaki leírásnak az elkészítésében működnek közre;
 • és mindazoknak, akik jövőbeni terveik miatt szívesen megismerkednének a szakma alapjaival.

 

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az oktatás-szervezés és oktatás terén. A képzés vezető oktatói több évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzési oktatásban is rendkívül gyakorlott szakemberek, több közbeszerzési témájú kiadvány, szakkönyv szerzői.

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2024/000283

Gyakorló közbeszerzők képzése II. szint - HALADÓ

 

Haladó  képzés az alapozó képzést elvégzett vagy korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek

(24 órás)

Háromnapos haladó közbeszerzési képzésünk célja, hogy biztosítsa az alapozó képzést elvégzett szakembereknek a továbbfejlődés, a közbeszerzési szabályok alkalmazásához alapvető fontossággal bíró további ismeretek elsajátításának lehetőségét. A gyakorló képzés az alapozó képzéssel együtt lefedi valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban való részvétel vagy azok lebonyolítása szempontjából lényeges közbeszerzési témakört. A két képzés együtt lehetőséget ad a közbeszerzések terén már bizonyos jártassággal rendelkező, tapasztalattal bíró ügyintézők számára ismereteik elmélyítésére, rendszerezésére, további bővítésére.

Kurzusunk keretében

 • elmélyítjük az alapozó képzés keretében tanultakat;
 • újabb részletekkel bővítjük az egyes jogintézményekkel kapcsolatos információkat;
 • hangsúlyt fektetünk a közbeszerzésekben használatos sablonok helyes kitöltésére;
 • a legfontosabb közbeszerzési kérdéseket az irányadó joggyakorlat alapján vizsgáljuk;
 • a közbeszerzési eljárás teljes folyamatának megismerésére, ideértve a meghirdetést, bírálatot és értékelést, illetve a formális és informális jogorvoslati lehetőségeket, az ajánlattevői és ajánlatkérői szempontokat egyaránt bemutatva.

 

Haladó képzésünk elvégzését követően a hallgatók teljes áttekintést nyernek a közbeszerzési törvény hatályos joganyagában és gyakorlatában, képessé válnak ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt a legfontosabb feladatokban való eligazodásra.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • az alapozó képzést elvégzetteknek;
 • korábban közbeszerzési szakképesítést szerzett vagy más közbeszerzési képzésen résztvevő, a gyakorlatból kiesett szakembereknek;
 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként vesznek részt közbeszerzési eljárásokban;
 • ajánlatkérő szervezeteknél bírálóbizottsági munkában résztvevő munkatársaknak;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során  – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán, vagy a szerződés teljesítési időszakában – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a szakmai szempontokat képviselik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása kapcsán, valamint  a szerződések teljesítése során;
 • és mindazoknak, akik jövőbeni terveik miatt szívesen megismerkednének a szakma gyakorlati alapjaival.

 

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az oktatás-szervezés és oktatás terén. A képzés vezető oktatói több évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzési oktatásban is rendkívül gyakorlott szakemberek, több közbeszerzési témájú kiadvány, szakkönyv szerzői.

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2024/000283

Gyakorló közbeszerzők képzése emelt szinten III. szint - GYAKORLÓ

Képzés a haladó képzést elvégzett vagy korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek, tanácsadóknak

(16 órás)

Kétnapos gyakorló közbeszerzőknek szánt képzésünk célja, hogy az alapozó és haladó képzést elvégző szakembereknek, korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek, gyakorló tanácsadóknak biztosítsa a továbbfejlődés, a legfontosabb gyakorlati ismeretek elsajátításának lehetőségét, a közbeszerzési aktualitások, irányadó joggyakorlat ismertetése révén, illetve, hogy a korábban már referens-képzettséget szerzett, de a gyakorlatból kiesett  szakembereknek biztosítsa az aktuális joganyag áttekintésének gyors és hatékony lehetőségét.

Gyakorló képzésünk biztosítja, hogy az azon résztvevő szakemberek gyorsan és hatékonyan nyerjenek rálátást az aktuális jogszabályváltozásokra, és kiemelt jogorvoslati irányokra, lényeges jogesetekre.

A képzést követően a hallgatók naprakészek lesznek

 • a legfrissebb jogszabályi változásokból,
 • tájékozódhatnak a közbeszerzési főhatóságok által kibocsátott, a jogértelmezést segítő útmutatásokból,
 • áttekintjük a közbeszerzési aktualitásokat,
 • segítünk elkerülni a közbeszerzési buktatókat,
 • jártasságra tehetnek szert a legfontosabb jogalkalmazási kérdésekben,
 • iránymutatást kapnak az összetettebb megítélésű kérdésekben.

 

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • a haladó képzést elvégző hallgatóknak,
 • korábban referens-képestést szerzett és azóta is gyakorló szakembereknek,
 • tanácsadó cégek munkatársainak;
 • közbeszerzési szakembereknek, akik ismereteiket aktualizálni, frissíteni szeretnék

 

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az oktatás-szervezés és oktatás terén. A képzés vezető oktatói több évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzési oktatásban is rendkívül gyakorlott szakemberek, több közbeszerzési témájú kiadvány, szakkönyv szerzői.

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2024/000283

 

Államilag engedélyezett képzések