Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Államilag engedélyezett képzések

 

Mit kínálunk

Közbeszerzés A-tól - Z-ig

Alapozó képzés kezdőknek és ismételni vágyóknak

Négy napos alapozó képzésünk célja, hogy a közbeszerzéssel most ismerkedők számára világos, áttekinthető, rendszerezett információkat nyújtson a szerteágazó és összetett közbeszerzési szabályrendszerben. A kurzus biztos alapokat nyújt a közbeszerzések legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

 • a legfontosabb jogszabályokban, a közbeszerzés alapintézményeiben;
 • a közbeszerzési alapkérdésekben, mint az értékhatárok, a beszerzés tárgyai, a közbeszerzések szereplői;
 • a közbeszerzések legfontosabb eljárásfajtáiban;
 • az eljárások felépítése tekintetében;
 • az ajánlatkérők és az ajánlattevők legfontosabb tennivalói kapcsán.

 

Kurzusainkat úgy terveztük, hogy az alapozó modul elvégzését követően, aki kedvet és indíttatást érez hozzá, eredményesen részt tudjon venni haladó képzéseinken is.

Alapozó – majd arra épülő haladó – képzésünk ötletét a megszűnt OKJ rendszerben megszerezhető közbeszerzési referensképzés adta. Nagy tapasztalattal rendelkezünk az oktatás-szervezés és oktatás terén. A képzés vezető oktatói nagy elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzési oktatás területén több, mint 20 éves múlttal rendelkező szakemberek, több közbeszerzési témájú kiadvány, szakkönyv szerzői.

Az alapozó képzésünk elvégzését követően a hallgatók megismerkednek a közbeszerzések alapfogalmaival, megismerik a közbeszerzési eljárások felépítését, főbb csomópontjait, képet kapnak a jogszabályi környezetről és képessé válnak arra, hogy kérdéseik esetén mit és hol keressenek a szabályozók rengetegében.

Képzésünket első sorban ajánljuk:

 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként kívánnak bekapcsolódni a közbeszerzésekbe;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során érintőlegesen – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a közbeszerzési kiírások egy fontos szeletének, a műszaki leírásnak az elkészítésében működnek közre;
 • és mindazoknak, akik jövőbeni terveik miatt szívesen megismerkednének a szakma alapjaival.

 

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/001964

Gyakorló közbeszerzők képzése

Haladó  képzés tanácsadóknak, referenseknek és gyakorló szakembereknek

Négy napos haladó közbeszerzési képzésünk célja, hogy egyfelől a közbeszerzések terén már bizonyos jártassággal rendelkező, tapasztalattal bíró ügyintézők számára lehetőséget nyújtson ismereteik elmélyítésére, további bővítésére, másrészt közbeszerzési szakemberek számára biztosítsa a további fejlődés lehetőségét a közbeszerzési aktualitások, irányadó joggyakorlat ismertetése révén.

Kurzusunk keretében

 • elmélyítjük az alapozó képzés keretében tanultakat;
 • újabb részletekkel bővítjük az egyes jogintézményekkel kapcsolatos információkat;
 • hangsúlyt fektetünk a közbeszerzésekben használatos sablonok helyes kitöltésére;
 • a legfontosabb közbeszerzési kérdéseket az irányadó joggyakorlat alapján vizsgáljuk;
 • áttekintjük a közbeszerzési aktualitásokat;
 • segítünk elkerülni a közbeszerzési buktatókat.

 

Haladó képzésünk elvégzését követően a hallgatók naprakészek lesznek a legfrissebb jogszabályi változásokból, tájékozódhatnak a közbeszerzési főhatóságok által kibocsátott, a jogértelmezést segítő útmutatásokból, jártasságra tehetnek szert a legfontosabb jogalkalmazási kérdésekben, iránymutatást kapnak az összetettebb megítélésű kérdésekben.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket első sorban ajánljuk:

 • a közbeszerzési alaptanfolyamot elvégzetteknek;
 • közbeszerzési ügyintézőknek, referenseknek;
 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként vesznek részt közbeszerzési eljárásokban;
 • ajánlatkérő szervezeteknél bírálóbizottsági munkában résztvevő munkatársaknak;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során  – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán, vagy a szerződés teljesítésii időszakában – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a szakmai szempontokat képviselik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása kapcsán, valamint  a szerződések teljesítése során;
 • tanácsadó cégek munkatársainak;
 • közbeszerzési szakembereknek, akik ismereteiket aktualizálni, frissíteni szeretnék

 

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/001964

 

Államilag engedélyezett képzések