Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Államilag engedélyezett képzések

 

Mit kínálunk

Közbeszerzés A-tól - Z-ig I. szint

Alapozó képzés kezdőknek és ismételni vágyóknak (24 órás)

Háromnapos alapozó képzésünk célja, hogy a közbeszerzéssel most ismerkedők számára világos, áttekinthető, rendszerezett információkat nyújtson a szerteágazó és összetett közbeszerzési szabályrendszer alapjait illetően. A kurzus biztos alapokat nyújt a közbeszerzések legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

 • a legfontosabb jogszabályokban, a közbeszerzés alapintézményeiben;
 • a közbeszerzési alapkérdésekben, mint az értékhatárok, a beszerzés tárgyai, a közbeszerzések szereplői;
 • a közbeszerzések legfontosabb eljárásfajtáiban;
 • az eljárások felépítése tekintetében;
 • az ajánlatkérők és az ajánlattevők legfontosabb tennivalói kapcsán.

 

Alapozó, haladó és gyakorló kurzusaink szorosan egymásra épülnek.  A három kurzus együttesen alapos áttekintést ad a legfontosabb közbeszerzési ismeretek vonatkozásában.

Az alapozó kurzusunkat eredményesen elvégző hallgatók már az összetettebb közbeszerzési kérdésekben való eligazodásra is képesek lesznek. Alapozó – majd arra épülő haladó és gyakorló – képzésünk ötletét a megszűnt OKJ rendszerben megszerezhető közbeszerzési referensképzés adta.

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az oktatás-szervezés és oktatás terén. A képzés vezető oktatói több évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzési oktatásban is rendkívül gyakorlott szakemberek, több közbeszerzési témájú kiadvány, szakkönyv szerzői.

Az alapozó képzésünk elvégzésének eredményeképpen a hallgatók megismerkednek a közbeszerzések alapfogalmaival, megismerik a közbeszerzési eljárások felépítését, főbb csomópontjait, képet kapnak a jogszabályi környezetről és képessé válnak arra, hogy a felmerülő kérdéseik tekintetében eligazodjanak a szabályozók rengetegében.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként kívánnak bekapcsolódni a közbeszerzésekbe;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során érintőlegesen – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a közbeszerzési kiírások egy fontos szeletének, a műszaki leírásnak az elkészítésében működnek közre;
 • és mindazoknak, akik jövőbeni terveik miatt szívesen megismerkednének a szakma alapjaival.

 

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/001964

Gyakorló közbeszerzők képzése II. szint

Haladó  képzés az alapozó képzést elvégzett vagy korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek (24 órás)

Háromnapos haladó közbeszerzési képzésünk célja, hogy az alapozó képzést elvégzett szakembereknek biztosítsa a továbbfejlődés, a legfontosabb gyakorlati ismeretek elsajátításának lehetőségét, egyfelől a közbeszerzések terén már bizonyos jártassággal rendelkező, tapasztalattal bíró ügyintézők számára lehetőséget nyújtson ismereteik elmélyítésére, további bővítésére, illetve, hogy a korábban már referens-képzettséget szerzett, de a gyakorlatból kiesett  szakembereknek biztosítsa aktuális joganyag áttekintésének gyors és hatékony lehetőségét.

Kurzusunk keretében

 • elmélyítjük az alapozó képzés keretében tanultakat;
 • újabb részletekkel bővítjük az egyes jogintézményekkel kapcsolatos információkat;
 • hangsúlyt fektetünk a közbeszerzésekben használatos sablonok helyes kitöltésére;
 • a legfontosabb közbeszerzési kérdéseket az irányadó joggyakorlat alapján vizsgáljuk;
 • a közbeszerzési eljárás teljes folyamatának megismerésére, ideértve a meghirdetést, bírálatot és értékelést, illetve a formális és informális jogorvoslati lehetőségeket, az ajánlattevői és ajánlatkérői szempontokat egyaránt bemutatva;
 • áttekintjük a közbeszerzési aktualitásokat;
 • segítünk elkerülni a közbeszerzési buktatókat.

 

Haladó képzésünk elvégzését követően a hallgatók teljes áttekintést nyernek a közbeszerzési törvény hatályos joganyagában és gyakorlatában, képessé válnak ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt a legfontosabb feladatok ellátására.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • a közbeszerzési alaptanfolyamot elvégzetteknek;
 • közbeszerzési ügyintézőknek, képzettségüket régebben megszerzett referenseknek;
 • olyan cégek munkatársainak, akik ajánlattevőként/alvállalkozóként vesznek részt közbeszerzési eljárásokban;
 • ajánlatkérő szervezeteknél bírálóbizottsági munkában résztvevő munkatársaknak;
 • gazdasági, pénzügyi szakembereknek, akik munkájuk során  – például fedezet, kötelezettségvállalás kapcsán, vagy a szerződés teljesítésii időszakában – találkoznak a közbeszerzésekkel;
 • műszaki szakembereknek, akik a szakmai szempontokat képviselik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása kapcsán, valamint  a szerződések teljesítése során;

 

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/001964

Gyakorló közbeszerzők képzése emelt szinten III. szint

Képzés a haladó képzést elvégzett vagy korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek, tanácsadóknak (16 órás)

Kétnapos gyakorló közbeszerzőknek szánt képzésünk célja, hogy a haladó képzést elvégzett szakembereknek, korábban referens-képesítést szerzett szakembereknek, gyakorló tanácsadóknak biztosítsa a továbbfejlődés, a legfontosabb gyakorlati ismeretek elsajátításának lehetőségét, a közbeszerzési aktualitások, irányadó joggyakorlat ismertetése révén.

Gyakorló képzésünk biztosítja, hogy az azon résztvevő szakemberek gyorsan és hatékonyan nyerjenek rálátást az aktuális jogszabályváltozásokra, és kiemelt jogorvoslati irányokra, lényeges jogesetekre.

A képzést követően a hallgatók naprakészek lesznek

 • a legfrissebb jogszabályi változásokból,
 • tájékozódhatnak a közbeszerzési főhatóságok által kibocsátott, a jogértelmezést segítő útmutatásokból,
 • jártasságra tehetnek szert a legfontosabb jogalkalmazási kérdésekben,
 • iránymutatást kapnak az összetettebb megítélésű kérdésekben.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

Képzésünket elsősorban ajánljuk:

 • a haladó képzést elvégző hallgatóknak,
 • korábban referens-képestést szerzett és azóta is gyakorló szakembereknek,
 • tanácsadó cégek munkatársainak;
 • közbeszerzési szakembereknek, akik ismereteiket aktualizálni, frissíteni szeretnék

 

Oktató szakértőink:

 • Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és társasági szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja
 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – közbeszerzési szakértő, közbeszerzési és európai jogi szakjogász, rovatvezető, a WK Közbeszerzési Jog (KJO) közbeszerzési szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági tagja

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/001964

 

Államilag engedélyezett képzések