Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Közbeszerzés A-tól – Z-ig – I. szint: Alapozó képzés

Időpont:   2024. 09. 16-18. (09:00 - 15:50) H-SZ
Helyszín:   MagNet Közösségi Ház - 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Ár:   105 000 Ft / fő nettó (maximum 40 fő jelentkezését fogadjuk)

Jelentkezem

A képzés 1 évben mindössze egyszer kerül megszervezésre. A résztvevők száma 40 főben korlátozott.

1. Időpont : 2024.09.16-18. (09:00 – 15:50) H-SZ (3*8 óra)

Helyszín: MagNet Közösségi Ház – 1062 Budapest, Andrássy út 98.

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.

Oktató szakértőink:

Képzés részvételi díja:

  1. Program megnevezése Közbeszerzés A-tól – Z-ig I. szint
2.   A képzés célja

Háromnapos alapozó képzésünk célja, hogy a közbeszerzéssel most ismerkedők számára világos, áttekinthető, rendszerezett információkat nyújtson a szerteágazó és összetett közbeszerzési szabályrendszer alapjait illetően. A kurzus biztos alapokat nyújt a közbeszerzések legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

A képzés biztos alapokat nyújt a közbeszerzések legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

  • a legfontosabb jogszabályokban, a közbeszerzés alapintézményeiben;
  • a közbeszerzési alapkérdésekben, mint az értékhatárok, a beszerzés tárgyai, a közbeszerzések szereplői;
  • a közbeszerzések legfontosabb eljárásfajtáiban;
  • az eljárások felépítése tekintetében;
  • az ajánlatkérők és az ajánlattevők legfontosabb tennivalói kapcsán.

Az alapozó képzésünk elvégzésének eredményeképpen a hallgatók megismerkednek a közbeszerzések alapfogalmaival, megismerik a közbeszerzési eljárások felépítését, főbb csomópontjait, képet kapnak a jogszabályi környezetről és képessé válnak arra, hogy a közbeszerzési szabályok alapvető alkalmazási kötelezettségét érintő kérdéseik tekintetében eligazodjanak a szabályozók rengetegében.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

2.1 A képzés célcsoportja A képzést bármely  18. életévet betöltött személy elvégezheti, aki a közbeszerzések terén új ismereteket kíván szerezni, illetve a meglévő ismereteit szeretné áttekinthető rendszerbe foglalva mélyíteni.

3.     A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

3.1. Iskolai végzettség Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

Képzésünket első sorban ajánljuk:

4.    A képzésben való részvétel feltételei

4.1. Részvétel követésének módja Haladási napló, a résztvevők által aláírt napi jelenléti ív.
4.2. Megengedett hiányzás mértéke 20 % hiányzás megengedett.
4.3. Egyéb feltételek Jelentkezési feltételeknek való megfelelés, felnőttképzési szerződés megkötése, aktív- motivált részvétel az órákon.

5.      Képzési idő

Összes óraszám: 24 óra (3 nap * 8 óra)

6.      Tananyagegységek

6.1. Tananyagegység megnevezése Közbeszerzési alapismeretek 8 óra
6.2. Tananyagegység megnevezése Eljárásrendek, eljárás-típusok, beszerzési módszerek, hirdetmények 8 óra
6.3. Tananyagegység megnevezése A közbeszerzési eljárás főbb csomópontjai  az eljárás megindításától az eljárás lezárásáig 8 óra
Összesen: 24 óra

A részletes tantárgy leírást és órarendet a jelentkezést követően kapja meg a képzésben résztvevő.

7.       A csoportlétszám

7.1 Maximális csoportlétszám (fő)   40 fő

8.     A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A résztvevők teljesítményét a képző a képzés során folyamatosan értékeli.

Az értékelés alapja a csoportban – illetve egyénileg végzett feladatok elvégzése, a résztvevő aktivitása, a feladatmegoldások, szituációk elemzése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a résztvevő hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket.  

A záróvizsga helyszíne:

A záróvizsga helyszíne az oktatást szolgáló helyiség, mely alkalmas csoportmunkára és tantermi gyakorlatra egyaránt. Azaz az a helység, ahol maga a képzés megvalósult.

A záróvizsga időpontja:

Az utolsó képzési napon.

A záróvizsgája formája:

A képzés zárásaként a résztvevők a képző intézmény által összeállított, a tananyagegységek elméleti és gyakorlati ismereteit tartalmazó feladatokat oldanak meg. (Oktató által összeállított papíralapú feladatlap, teszt, igaz-hamis, feleletválasztós és gyakorlati számítások.)

A képzést záró vizsga minősítése, eredményességének feltétele:

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

Megfelelt: záróvizsgán elért legalább 51 % -os teljesítmény

Nem megfelelt: záróvizsgán elért 51 % alatti teljesítmény

 

Sikertelen záróvizsga következménye:

A vizsga követelményeit sikertelenül teljesítő résztvevő számára nem állítható ki tanúsítvány.

A sikertelen záróvizsga 1 alkalommal megismételhető.

9.        A képzés zárása

9.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A záróvizsga követelményeinek eredményes teljesítése.

A résztvevő hiányzása ne haladja meg a képzési programban meghatározott mértéket.

A sikeres záróvizsgáról a képző intézmény a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki.

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2024/000283

Jelentkezés