Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Üvegkapu használata 700 millió Ft feletti építési beruházásoknál

Jövőre élesedik az Üvegkapu!

A kormányrendelet bizonyos pontjai már 2021 október 1-el hatályba lépnek!

A Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában új kormányrendelet jelent meg, melynek értelmében a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 Ft-ot elérő, vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. A nyertes ajánlattevők kötelesek lesznek biztosítani 2022. januárjától az Üvegkapu alkalmazást.

Az Üvegkapu az építési munkaterületre történő – mind a vendégek, mind az ott foglalkoztatottak – belépési, továbbá az építési munkaterületről történő kilépési adatait tárolja majd, anonimizált módon.

A Korm. rendelet a 322/2015. Korm. rendeletet egy új V/A. fejezettel egészíti ki, miszerint ha az építési beruházás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik:

A fentiek 2022. január 1-jén lépnek hatályba, és azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkoznak, amelyek közbeszerzési eljárásai a fenti rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

Üzemeltető és tárhelyszolgáltató:

A kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós központ Kft.-t jelöli ki, tárhelyszolgáltatóként pedig a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t.

Üvegkapu regisztráció:

 1. Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.
 2. Az építtető a regisztráció során megjelöli, hogy a munkaterület környezetében a beléptető rendszer telepítésére:
  1. beléptetőkapu,
  2. beléptetőpont, vagy
  3. a beléptetést biztosító alkalmazás

elhelyezésével, illetve használatával kerül-e sor.

 1. A regisztráció során:
  1. az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét,
  2. az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, illetve rajta keresztül az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, illetve az Üvegkapu használatáról,
  3. az Üvegkapu a fővállalkozó adatszolgáltatása alapján a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalt hoz létre.
 2. A beruházás valamennyi foglalkoztatója köteles regisztrálni az ÉTV. 57/I. §-a szerinti tartalommal:
  1. az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül
  2. az erre nem jogosultak közvetlenül az Üvegkapu felületén
 3. A megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az alvállalkozó kivitelező, a regisztrációs aloldalon történő regisztrációját
  1. a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy
  2. a fővállalkozó kivitelező az érintettnek erre meghatalmazást ad.
 4. A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.
  Ennek megsértése esetén a foglalkoztatott felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

A fővállalkozó az Üvegkapuhoz történő csatlakozásra és az adatszolgáltatás biztosítására az üzemeltetővel szolgáltatási szerződést köt.

Az eszközök kiépítéséért és üzemeltetéséért a fővállalkozó felel, aki a felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

A munkaterületen tartózkodás naplózásának szabályai

 1. Vendég részére többszöri be-és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.
 2. Üzemzavar, vagy olyan rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ami az Üvegkapu rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni.
  Az Üvegkapu rendeltetésszerű használatba állását követően 24 órán belül az adatokat utólag kell a rendszer e célra kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális rögzítése mellett.
 3. Az üvegkapu az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból valamennyi munkavégzési nap esetében az előző napra vonatkozó napi bejegyzést generál és azt az e-építési naplóhoz csatolja.

Ellenőrzés

Az Üvegkapu használatát

ellenőrizheti.

Az Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzési hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.

Amennyiben a munkaterületen tartózkodás adatai az Üvegkapuban rögzítettektől a más módon felvett jelenléti adatoktól eltérnek, az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha az eset más alkalmas módon nem tisztázható.

forrás: khf.hu